Sociální pedagog

Bc. Alexandr Dresler
E-mail: a.dresler@zsjicinska.cz
Tel.:   775 642 887
Konzultační hodiny:
Pondělí 7.00 – 10.00; čtvrtek 12.20 – 15.20; Pro schůzku mimo konzultační hodiny je potřeba se domluvit předem individuálně.


Kdo může žádat o pomoc čí konzultaci:   

  • žák
  • rodič – zákonný zástupce
  • pedagog

Žáci školy využívají ke konzultacím přednostně přestávky. Konzultace v době vyučování pouze se souhlasem vyučujícího v dané hodině. Pro konzultace  o přestávkách a mimo dobu vyučování žák/yně nepotřebují souhlas pedagogů!!

Rodiče se domlouvají na konzultacích s předstihem prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo zprávy v aplikaci „Škola OnLine“.  

S čím může sociální pedagog pomoci?

Žáci/žákyně:      s čímkoliv s čím si nevíte rady, co vás trápí , nebo co vám znepříjemňuje život

Rodiče:               se vším co se týká vašich dětí ve spojitosti se školní docházkou

Pedagogové:     se vším co se dotýká jejich působení na půdě školy a co souvisí s výkonem jejich povolání.