Úřední deska

Vyhlášení voleb do školské rady

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Řády

Školní řád

ŠVP

Školní vzdělávací program „Škola – cesta k poznání“

Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022

Veřejné zakázky

Profil zadavatele veřejných zakázek