Koordinátor nadání

Mgr. Martina BROŽOVÁ
E-mail: m.brozova@zsjicinska.cz
Tel.: 556 722 485
Konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Aktivity pro nadané žáky

Testování Mensa

Vánoční turnaj v piškvorkách

Velikonoční turnaj ve skládání Rubikovy kostky

Práce s nadanými žáky

1)         Zapojování žáků do aktivit nad rámec vyučování, možnost rozvíjení jejich zájmu, talentu a nadání:

Školní kapela
Školní časopis (videoprezentace školy)
Robotický kroužek (programování Ozobotů, Lego Mindstormes a práce s 3D tiskárnou)
Anglické divadlo
Školní sboreček
Další kroužky a více informací 

2)         Využití talentu zapojováním žáků do školních a mimoškolních soutěží – školní kola, oblastní, okresní, národní

SPORT: florbal, fotbal, basketbal, atletika /Štafetový pohár/, olympijský víceboj

MATEMATIKA: ABAKU – „hra“ do vyučovacích hodin k rozvíjení matematického myšlení,

matematická olympiáda, Pythagoriáda, piškvorky,

CIZÍ JAZYKY: konverzační soutěž v Anglickém jazyce, Scrabble

ČESKÝ JAZYK: recitační soutěž, olympiáda z Českého jazyka

DĚJEPIS: olympiáda z dějepisu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: účast dle aktuální nabídky soutěží

BRANNĚ ZDRAVOTNICKÁ SOUTĚŽ: Helpík

3)         Cílené vyhledávání žáků s vysokým potenciálem, práce s těmito žáky, nastavení podpůrných opatření v rámci školy /PO 1 /, případně přešetření v Pedagodicko psychologické poradně v Novém Jičíně  a nastavení PO vyššího stupně.

4)         Možnost přeřazení do vyššího ročníku  – jen na základě přešetření a závěrů poradenského zařízení a komisionálního přezkoušení ve škole

5)         Vytvoření podmínek pro rozvoj soukromých aktivit – odpolední tréninky, sportovní vícedenní soustředění, soutěže, …

6)         Zapojení žáků do projektů školy a akcí města, prezentace před veřejností, např. akce projektu světová škola, Vítání občánků, Vánoční jarmark města, …..