Testování Mensa

Naše škola má ve své Vizi několik dlouhodobých cílů a jedním z nich je i práce s nadanými dětmi. Chceme u těchto dětí rozvíjet nadání, podporovat je v jejich zájmech, vytvářet pro ně podnětné prostředí k jejich osobnostnímu růstu. Za tímto účelem jsme se rozhodli oslovit společnost Mensa a navázat s ní spolupráci. Prvním krokem bylo testování IQ dětí pod záštitou Mensy. Tuto možnost jsme nabídli všem zákonným zástupcům našich žáků. Testování dne  9. 2. se zúčastnilo celkem 45 dětí školy. Testování probíhalo písemně, nevyžadovalo předchozí znalosti, zjišťovalo skutečnou úroveň zejména logického myšlení. Test byl kalibrován dle věku dětí. Z celkového počtu otestovaných dětí dosáhlo 13 nadprůměrného výsledku (IQ 111 – 120), 6 vysokého nadprůměru (IQ 121- 129) a 2 velmi vysokého nadprůměru (IQ 130 a více). Z toho vyplývá, že nadaných žáků máme mnoho. Proto dalším krokem ve spolupráci s Mensou bude založení kroužku pro tyto děti. Příští testování Mensou proběhne pro nové zájemce opět za rok.

Mgr. Martina Brožová a Mgr. Jana Bilská