Přípravná třída pro předškoláky v Příboře

Již druhým rokem je otevřena při ZŠ Jičínská v Příboře přípravná třída, ve které probíhá povinné předškolní vzdělávání dětí. Jedná se zejména o děti s odkladem školní docházky, ale mohou zde být zařazeny také pětileté děti, kterým pobyt ve třídě doporučí školské poradenské zařízení. Po ukončení docházky nastupují tyto děti do první třídy v ZŠ tam, kde proběhl jejich zápis….

Šikovné ruce 2022

V úterý 22. listopadu se konal již 14. ročník soutěže zručnosti na Střední technické a zemědělské škole v Novém Jičíně. Naší školu zastupovala dvě družstva. Jedno tvořili deváťáci Dominik Kavan a Štěpán Mička, druhé družstvo kluci z VIII. B Antonín Hoffmann a Dominik Penčák. Soutěžící v oboru dřevo vyráběli kuchyňský set (prkýnko a vařečku), soutěžící v oboru kov vyráběli skládačku….

Projekt 8. ročníku „ Kniha a já“

Ve dnech 7. 11. – 11. 11. proběhl projektový týden 8. ročníku s názvem Kniha a já, jehož cílem bylo podpořit pozitivní vztah žáků ke knize a čtenářství. V dnešní době čtou děti méně, než tomu bylo dříve, což je velká škoda. Při četbě si rozvíjí fantazii, čtenářské dovednosti, zlepšují jazykový cit a pravopis. Proto se i tímto projektem snažíme…

Strašidelná škola

Halloween je svátek, který u nás rok od roku nabývá na popularitě, rozhodli jsme se toho využít a uspořádat akci s názvem Strašidelná škola. Na chodbách se najednou objevily čarodějnice, čarodějové, kostlivci a jiné strašidelné postavy. Na druhém stupni jsme dokonce potkávali osoby různě „zakrvavené“ se „šrámy a podlitinami“. V hodinách anglického jazyka vyráželi žáci na školní dvůr, kde plnili…

Dětství bez násilí

V úterý 15. 11. jsme přivítali na naší škole dvě studentky prvního ročníku Obchodní akademie v Ostravě. Jedna z děvčat byla naší loňskou žákyní devátého ročníku, druhá její současná spolužačka. Studentky navštívily postupně obě osmé i obě deváté třídy s prezentací na téma Dětství bez násilí. Žáci se tak dozvěděli, že domácí násilí = násilí mezi partnery. Na příběhu rozebírali, jak násilí poznat a…

Divadélko Smíšek v družině

Víte jaké to je, když princ miluje čočku, rád vaří a nechce se ženit? Veselý příběh doplněný hudbou a písničkami jsme si opět pořádně užili. Do naší družiny zavítalo divadélko Smíšek s pohádkou ,,O princi na čočce“. Herci si pro nás připravili příběh, který byl veselý, trochu o vaření, vladařských povinnostech a šťastném konci. Na závěr byli pozorní diváci odměněni…

Přednáška ve školní družině – Ptáci a jejich potrava

V rámci celodružinového projektu „Co se děje v korunách stromů“ jsme si do školní družiny pozvali na úterý 8. 11. 2022 pana Kašinského ze záchranné stanice Bartošovice. Přijel k nám s přednáškou na téma Ptáci a jejich potrava. Poutavě děti provedl světem ptactva, popsal ptačí těla i stravovací potřeby různých druhů ptáků. Děti se například dozvěděly, že už podle tvaru…

Den otevřených dveří

Dne 25. října 2022 jsme po delší odmlce uspořádali Den otevřených dveří. Pokud jste na něj zavítali, tak jste si určitě všimli, že se celý nesl v námořnickém duchu. Proč? Přišel nám v této docela náročné době a po dvou ne úplně normálních letech na mysl citát: „Všichni jsme na jedné lodi“. Toto uvědomění myšlenky bylo vidět už při přípravě i samotné…

Výlov Boroveckých rybníků

K podzimu patří tradiční výlovy rybníků. Třeťáci se za krásného říjnového dne vypravili na výlov chovných Boroveckých rybníků. Výlov rybáři zahájili už za časného rána a přípravy probíhaly dokonce několik dnů předem. Na hrázi rybníku jsme pozorovali rybáře při práci. Po okolí se šířila vůně bahna a kádě byly plné ryb. Rybářům děkujeme za poutavý výklad a přejeme Petrův zdar!…

Branný závod o pohár Městské policie Příbor

Branný závod o pohár Městské policie Příbor V úterý 25. října pořádala Městská policie Příbor pro naši základní školu Jičínskou a základní školu npor. Loma branný závod. Žákyně a žáci soutěžili o pohár v šesti disciplinách. Vyzkoušeli si např. hod granátem, střelbu vzduchovkou nebo jak dobře zvládají první pomoc. Závodu se účastnilo celkem 18 týmů a všichni účastnici si jej…