Aktuální informace

zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

Dotazník k zápisu

Žádost o odklad povinné školní docházky (údaje z elektronické přihlášky)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (údaje z elektronické přihlášky)

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy