Zapojili jsme se

Nadace Terezy Maxové dětem poskytla naší organizaci nadační příspěvek (účelově určený finanční dar) na podporu vzdělávání ukrajinských žáků v ČR ve výši 5 600 Kč.

Z nadačního příspěvku pokryla naše organizace úplatu za zájmové vzdělávání (školní družinu) pěti dětem za období 09-12/2023 a náklady na adaptační pobyt dvěma ukrajinským žákům.

Učím o klimatu

Škola je zapojená do projektu Učím o klimatu podpořeného Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, www.sfzp.cz, www.mzp.cz; a také z prostředků Evropské unie v rámci programu LIFE. Projekt realizuje organizace Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty.