Základní škola


Kroužky


Environmentální výchova


Přípravná třída


Školní družina


Úřední deska


Spolek rodičů


Školní poradenské pracoviště


Školská rada


Veřejné zakázky


Zaměstnanci


Projekty


Žákovská samospráva


Kontakty

Filosofie školy

„Děti jsou jako oblázky. Odlišné a zároveň jedinečné. Mohou v nich být ukryty talenty a schopnosti, které lze laskavým a pevným vedením rozzářit jako diamanty. Usilujeme o to, aby každý žák byl všestranně rozvíjen. Aby učení bylo pro žáky i pedagogy radostí a z dětí se staly diamanty. Diamanty pevné a třpytivé.“

Projekt „Pěšky do školy“ – nová iniciativa naší školy

Máme pro vás skvělou zprávu! Naše škola se poprvé zúčastní projektu „Pěšky do školy“, který proběhne od 18. do 22. září 2023. Tato iniciativa má za cíl podporovat pěší a ekologickou dopravu našich dětí do školy.

Během tohoto týdne budeme povzbuzovat naše žáky, aby přicházeli do školy pěšky, na kole, na koloběžce či autobusem. Cílem je nejen zlepšit zdraví našich dětí, ale také snížit dopravní zátěž před školou a přispět k lepšímu životnímu prostředí.

Toto je první ročník tohoto projektu na naší škole, a proto jsme nadšeni, že se můžeme zapojit a udělat pozitivní změnu. Věříme, že společnými silami můžeme vytvořit bezpečnější a zdravější prostředí pro naše děti.

Mgr. Eva Fabiánková 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna dne 29. 9. 2023

Ředitelka Základní školy Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín vyhlašuje dne 29. 9. 2023 ředitelské volno pro žáky. Ředitelské volno je vyhlášeno z organizačních důvodů. Školní družina bude bezplatně otevřena i pro žáky, kteří nejsou do školní družiny přihlášeni. Je zapotřebí na tento den žáky přihlásit u třídních učitelů v termínu do 15. 9. 2023.

Družina bude otevřena v případě dostatečného zájmu zákonných zástupců.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy


Rozloučení s žáky 9. ročníků

V úterý 27. června proběhlo emotivní rozloučení s žáky 9….

Více zde


Přípravná třída na Boroveckých rybnících

Ve středu 14. 6. 2023 jsme se v přípravné třídě…

Více zde


Ocenění žáci za školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 15. června byli v refektáři Piaristického kláštera v…

Více zde


2. B v lese

Druháci se i letos zapojili do projektu Les ve škole….

Více zde


Projekt „Poznáváme Příbor“ 

V týdnu od 5. do 9. června si naši druháci s radostí…

Více zde


Exkurze Osvětim-Březinka

Dne 7.6. se většina žáků IX.A, IX.B a několik žáků…

Více zde


Koncert pěveckého sboru Zvonky

Slavnostní koncert pěveckého sboru Zvonky se uskutečnil 8.6. v Refektáři…

Více zde


Výlet do Olomouce – VII.A

V úterý 6. června se naše třída 7.A vypravila na…

Více zde


Osmáci na školním výletě ve Vídni

Ve čtvrtek 1. 6. se osmáci v rámci svého školního…

Více zde


Učíme se venku

V úterý 30. května jsme vyměnili třídu za krásnou mini…

Více zde


Výlet 2.B do ZOO

Ve středu 17. května jsme jeli do ZOO. Na začátku…

Více zde


Hmyzí domeček 

O hmyzí domeček nás požádaly paní z domu Sigmunda Freuda. Nejprve…

Více zde

Starší články naleznete v Archivu


Facebook


Youtube


Microsoft