Ocenění žáci za školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 15. června byli v refektáři Piaristického kláštera v Příboře za svou příkladnou práci a pomoc spolužákům panem starostou Ing. arch. Janem Malíkem oceněni tito žáci naší školy: Berenika Barvíková ze 7.A, Anežka Ondrejková z 9.A a Tomáš Dort z 9.B.

Oceněným žákům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v osobním i školním životě.

Více fotek na školním Facebooku

Vedení školy