2. B v lese

Druháci se i letos zapojili do projektu Les ve škole. Vždyť kde člověk načerpá nejvíce energie a vnitřního klidu? … přece v přírodě.  
Počasí nám toho dne přálo a tak jsme si všechny aktivity i samotnou procházku v „zarostlém“ lese opravdu užili. 

Více fotek na školním Facebooku

Děti 2. B, třídní učitelka Michaela Mendeová