Klub nadaných dětí

V tomto školním roce začíná na naší škole kroužek Klub nadaných dětí. Je určen pro děti, které byly otestovány Mensou ČR a mají potvrzeno IQ vyšší než 110. 
Kroužek bude probíhat od 2. října co 14 dní vždy v pondělí od 12.30. Jeho náplní bude rozvoj nadání dětí hravou formou, např. chemické a fyzikální pokusy, logické úlohy a hlavolamy, deskové hry, návštěvy muzeí, přírodovědné pozorování, … 
Zájemci se nahlásí u své třídní učitelky i s potvrzením Mensy.

Mgr. Martina Brožová