Klub nadaných dětí

Spolupráce naší školy s Mensou – ZŠ Příbor, Jičínská (zsjicinska.cz)

Vážení rodiče,

naše škola spolupracuje s MENSOU ČR a ta nám nabízí testování IQ, které slouží k vyhledávání nadaných dětí. Cena testu je 300 Kč.

Testování bude probíhat na naší škole 5. 4. 2024 od 9.00. Žáci budou rozděleni dle věku do příslušných kategorií a od toho se bude odvíjet i čas testování. Test je neverbální a nevyžaduje předchozí znalosti, proto zjišťuje skutečnou úroveň zejména logického myšlení a dokáže odhalit nadání i tam, kde tomu např. školní výsledky nemusí odpovídat. Testování se může dítě zúčastnit max. 3x s tím, že absolvovat další test lze nejdříve po uplynutí jednoho roku od data posledního testování. Jinak na výsledek není brán zřetel a dítě přijde o platný pokus (poslední testování na naší škole proběhlo 9. 2. 2023). K testování nejsou zapotřebí žádné pomůcky, proběhne formou „papír- tužka“.

Pokud dítě je přihlášeno, má zaplaceno, ale v den testu není ve škole (nemocné apod.), je platba vrácena zpět na účet zákonného zástupce. 

Informaci o výsledku  považuje Mensa za důvěrnou a dostane ji pouze zákonný zástupce testované osoby.

Prosíme:

1. Přihlaste dítě elektronicky na odkazu, který Vám byl zaslán, a to tak, že vyplníte:
 ✓Pole označená *

 ✓Třídu

✓A zaškrtnete kolonku: Sleva pro dítě nebo studenta do 26 let

 2. Na email poté dostanete POKYNY k platbě. Proveďte platbu. V případě, že platba neproběhne, je potřeba, aby dítě zaplatilo v hotovosti v den testování.

 3. Aby Vám mohl přijít výsledek testování na uvedený email, je třeba jej ověřit. Až Vám ověřovací email přijde, potvrďte jej tedy kliknutím na příslušnou ikonu. Vyplnění elektronické přihlášky minimalizuje chyby při doručování výsledků a je podmínkou pro zaslání výsledku e-mailem.

Po přihlášení to vede ihned k platbě kartou, pokud někdo z rodičů neumí nebo nemá možnost zaplatit předem kartou, je možné ve výjimečných případech zaplatit v den testu hotově. 

Klub nadaných dětí, který působí na naší škole mohou navštěvovat pouze děti, které byly otestovány Mensou a dosáhly IQ vyšší než 110. Jedná se podmínku, kterou si stanovuje Mensa.

Upozorňujeme, že platba probíhá na účet Mensy, škola s touto platbou nemá nic společného.

Pokud máte zájem, přihlaste se do 2.4. 2024.

Odkaz k přihlášení, zde klikněte (nebo si odkaz zkopírujte a vložte do vyhledávače).

https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=15127

Případné dotazy směřujte na p. uč.  Janu Bilskou.

 S pozdravem Martina Brožová

V tomto školním roce začíná na naší škole kroužek Klub nadaných dětí. Je určen pro děti, které byly otestovány Mensou ČR a mají potvrzeno IQ vyšší než 110. 
Kroužek bude probíhat od 2. října co 14 dní vždy v pondělí od 12.30. Jeho náplní bude rozvoj nadání dětí hravou formou, např. chemické a fyzikální pokusy, logické úlohy a hlavolamy, deskové hry, návštěvy muzeí, přírodovědné pozorování, … 
Zájemci se nahlásí u své třídní učitelky i s potvrzením Mensy.

Mgr. Martina Brožová