Klub nadaných dětí

Od října působí na naší škole Klub nadaných dětí. Navštěvují ho děti, které splnily podmínky dané společností Mensa. Děti během schůzek řeší logické úkoly, hlavolamy, zkouší si chemické a fyzikální pokusy. Při všech aktivitách si děti hravou formou rozvíjí logické myšlení a čtenářskou gramotnost, učí se spolupracovat a soustředit se na práci.

Na co se mohou děti těšit v dalších měsících? Budeme poznávat historii našeho města, naučíme se Abaku, vyzkoušíme si muzikoterapii, logický úsudek procvičíme při strategických stolních hrách, aj.

Pro případné nové zájemce o tento kroužek připravujeme další testování IQ dětí společností Mensa ve druhém pololetí školního roku. Potřebné informace se včas dozvíte na Škola OnLine a oficiálním webu ZŠ Příbor, Jičínská.

Mgr. Jana Bilská a Mgr. Martina Brožová

Více fotek na Školním Facebooku