míčové hry

I letos nabízíme žákům 3. – 5. tříd kroužek Míčové hry.
V kroužku se zaměřujeme na různé druhy míčových sportů, jako jsou vybíjená, přehazována, fotbal, florbal, ringo a další. Dětí se učí základní techniky, pravidla a strategie těchto sportů a mají možnost si je vyzkoušet v různých herních situacích a cvičeních. Kroužek podporuje fyzickou aktivitu, spolupráci, týmovou práci a rozvíjí schopnosti jako koordinace, rychlost, síla a vytrvalost. Míčové hry jsou zábavným způsobem zábavným způsobem, jak se udržet v kondici a objevovat nové sporty. 

Mgr. Eva Fabiánková