Taneční skupina

V letošním roce nabízíme taneční kroužek pro žáky 1. i 2. stupně. Žáci druhého stupně mají tréninky v pondělí, žáci prvního stupně pak ve středu.
Tanec je přínosný v mnoha oblastech – učí lepší koordinaci pohybů, pomáhá zlepšit držení těla.
Děti v rámci nácviku choreografie rozvíjejí kooperaci i pohybovou paměť. Letos se věnujeme především různým variacím a street dance. To vše pod vedením Mgr. Dany Liškové.