Logohrátky

Náplní Logo hrátek budou cviky a hry, které podporují hravou formou zlepšení výslovnosti, koordinace mluvidel a celkového zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Nejedná se o nápravu a vyvozování jednotlivých hlásek, Tuto práci může vykonávat klinický logoped.
Kroužek pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje jejich sluchové vnímání, zrakovou orientaci a také sluchovou i zrakovou paměť. Důraz bude kladen na individuální potřeby každého dítěte. Děti budou pomocí říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení vedeny ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Součástí kroužku jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči a správné práci s dechem.
Logo hrátky budou probíhat každý týden od října 2023. První skupina bude mít hodinu v úterý a druhá skupina ve čtvrtek hned po obědě cca od 12:15 do 13:00.

Markéta Spiliotopulu, logopedická asistentka