Školní kapela STRINGS

Školní kapela je školní volnočasový kroužek, v němž se pravidelně a dobrovolně schází nadšení zpěváci, zpěvačky, hudebnice a hudebníci, s chutí hrát, zpívat a tvořit hudbu ve větším tělese. Znalost not ani předchozí hudební průprava není podmínkou – požadujeme jen obyčejnou lidskou slušnost, kamarádství, trochu talentu a zodpovědný přístup. Repertoár písní je vybírán z okruhu populární a moderní hudby a žáci se na jeho vytváření podílí. 
Školní kapela pravidelně vystupuje na akcích školy i mívá vlastní tematicky zaměřené koncerty. 
Věk žáků:                   5.  – 9. ročník 
Pravidelné zkoušky:   1 x týdně 
PONDĚLÍ, 12:20 – 13:20 (dle potřeby změna pondělí na PÁTEK 13:30 – 14:30) 
Vedoucí kroužku:       Mgr. Zbyněk Machetanz – instrumentální doprovod, rytmika 
Mgr. Eva Moravčíková – pěvecký sbor starších zpěváků