pomáháme školám k úspěchu

Aktuality

Setkání lídrů lokality KPS (Kyjovice, Příbor, Studénka)

Časopis PŠÚ (jaro 2023)

O projektu

Do projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠU) nadace The Kellner family Foundation je naše škola zapojena již od roku 2016. Vizí tohoto projektu je: Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí. Stává se zaujatým, přemýšlivým a nezávislým uživatelem textů všeho druhu. 

Vzdělávání učitelů  

Zapojení naší školy do PŠÚ umožňuje učitelům se dlouhodobě a systematicky vzdělávat. Několikrát ročně probíhají setkání učitelů zapojených škol z naší lokality i z celé republiky zaměřená na profesní učení, čtenářskou a kritickou gramotnost, v létě pak pravidelně letní škola. Pro učitele je možnost nabrat inspiraci nebo se podělit o své zkušenosti, ale i problémy nesmírně cenná. Koneckonců nejde jen o rozvoj čtenářství, ale i opětovné sebehodnocení toho, jaký má naše výuka dopad na žáky, jak to udělat, aby se mohl zapojit opravdu každý žák a zažil v hodině radost z úspěchu.

Tandemová výuka  

Zapojení do projektu se projevuje v každodenním životě školy. Dobrou praxí se stala tandemová výuka, kdy v některých hodinách učí žáky 2 učitelé, kteří mohou plánovat a vyhodnocovat hodiny společně.

Čtenářství 

Téměř v každé třídě máme zavedeny pravidelné dílny čtení, kdy si děti mohou číst knihu dle vlastního výběru, v druhé půlce hodiny se potom o knihách společně bavíme.   
Žáci se učí pracovat s texty a knihami nejen v hodinách českého jazyka, ale stále častěji i v odborných předmětech. Nejedná se přitom jen o učebnicové texty, ale především o autentické texty z knih, časopisů nebo internetu. 

Pisatelství 

Postupně zavádíme i dílny psaní. V nich žáci procházejí obdobným procesem jako profesionální spisovatelé, např. hledají a vybírají si téma, ujasňují si, s jakým záměrem budou psát a pro jakého adresáta, vytvářejí si plán svého textu.  Píší hrubou verzi a už během práce svůj rozepsaný text konzultují s ostatními, vylepšují jej nebo přepracovávají, opravují chyby a přepisují do čisté verze. Hotové texty pak čtou publiku, tedy svým spolužákům. V čem je to jiné než ve slohu? Právě v tom, že si žáci mohou pomáhat při konzultacích a jsou si vědomi toho, že text tvoří nejen pro sebe, ale i pro publikum.   
Psaní textů přestává být výsadou pouze českého jazyka. Žáci se učí písemně vyjadřovat a osvojovat si základy odborného jazyka i v dalších předmětech. 

Školní knihovna 

Díky financím projektu PŠÚ můžeme každý rok doplňovat naši školní knihovnu o čtenářsky atraktivní knihy.