Setkání lídrů lokality KPS (Kyjovice, Příbor, Studénka)

8. listopadu 2023 proběhlo na naší škole pracovní setkání lídrů základních škol zapojených do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. V tomto projektu je dlouhodobě s naší školou zapojeno v rámci lokality dalších 10 škol (celorepublikově více než 100 škol).

Cílem setkání bylo především společně vytvořit náměty pro roční plán Online platformy pro lídry. Co potřebujeme v souvislosti s naší činností řešit, promýšlet, co nám pomáhá, nejen s rozvojem profesního učení. Dále pak ukázat lídrům škol majících zájem se k naší lokalitě připojit, jak v projektu přemýšlíme a jak společně pracujeme.

Nejdříve jsme společně sdíleli nějakou radost spojenou s učením, kterou jsme v poslední době zažili v našich školách. Pak lídři škol zapojených do projektu zhodnotili, co nového přinesl projekt do života našich škol. Ale také, co se nám ve školách nepovedlo a proč. Hosté se pak zamýšleli nad tím, co očekávají, že by projekt mohl přinést jejich škole.

Hlavním tématem setkání bylo, jak lídři podporují a rozvíjí kulturu příznivou pro učení každého člena školy. Přemýšleli jsme o tom, co bychom mohli ve škole dělat, co jsme ještě nezkusili, co by stálo zato v průběhu roku společně podrobněji prozkoumat a prodiskutovat, s čím bychom potřebovali pomoci, kde bychom přivítali podporu.

Na závěr setkání jsme se shodli na tématech, kterým se budeme v průběhu roku věnovat, a jejich sdílení nám pomůže s rozvojem profesního učení na našich školách.