Přírodovědný kroužek

Ve školním 2023/2024 nabízí škola pro žáky 2. stupně přírodovědný kroužek, který bude probíhat každou středu po vyučování od 13:30 do 14:30 hodin.

Kroužek bude realizován převážně formou vycházek a učením se venku – pozorováním živé i neživé přírody v Příboře a jejich úžasných proměn v průběhu roku. K pozorování budou žáci používat dalekohled, lupy nebo nádobky s lupou, budeme v přímém kontaktu s přírodou.

Mgr. Dana Cágová