Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kariérové poradenství

”Řemeslo má zlaté dno”

Den otevřených dveří v Brose

Workshopy na VŠB

Šikovné ruce 2019

Kariérové poradenství na naší škole

 • předmět Člověk a svět práce /Volba povolání/ – 1h týdně v 8. ročníku
 • návštěva Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání při ÚP v Novém Jičíně – žáci 8. ročníku
 • informace o akci  Gemma v Novém Jičíně /přehlídka středních škol/ – žáci 8. + 9. ročníku
 • informace o akci Středoškolák, vysokoškolák v Ostravě – žáci 8. + 9. ročníku
 • účast na přehlídce technických profesí v Kopřivnici „Řemeslo má zlaté dno“ – zájemci z 8. ročníku
 • „Projektový den na střední škole“ – návštěva Střední technické a zemědělské školy v Novém Jičíně, práce našich žáků v jejich dílnách pod dozorem mistrů této školy a žáků 1. ročníku SŠ – žáci 8. ročníku 
 • soutěž „Šikovné ruce“ – vybraní žáci 9. ročníku
 • společná třídní schůzka pro rodiče + žáky 9. ročníku se zástupci středních škol
 • informativní třídní schůzka pro rodiče žáků 5. ročníku /zájemci o studium na osmiletém gymnáziu/
 • dle zájmu žáků 7. ročníku a jejich rodičů informace o studiu na šestiletém gymnáziu v Novém Jičíně
 • besedy se zástupci středních škol – žáci 9. ročníku
 • informace o Dnech otevřených dveří a dalších akcích středních škol formou papírových  letáčků a přiložených dokumentů a zpráv v informačním systému Školaonline především pro žáky 9. ročníku, některé informace i pro žáky 8. ročníku
 • konzultace žáků a rodičů s výchovnou poradkyní školy, pomoc při zjištění některých důležitých informací
 • exkurze na středních školách a ve firmách dle aktuální nabídky a zájmu /např. JobAir, Brose/
 • navázání spolupráce s VŠB – TU, využití nabídky týdenního projektu „Třída vynálezců“ a návštěva žáků 9. ročníku přímo na univerzitě 
 • možnost přednášek a návštěv na VŠB – TU dle zájmu tříd – třídy II. stupně
 • vytištění vyplněných přihlášek a zápisových lístků na střední školy a pomoc v případě nepřijetí žáka v prvním kole přijímacího řízení