Co se děje v korunách stromů – projekt ŠD

Hodnocení projektu ve školní družině – Ptáci v korunách stromů

V prvním pololetí letošního školního roku jsme s dětmi průběžně pracovali na celodružinovém projektu o ptácích ve městě, jejich potravě a ochraně. Cílem našeho snažení byla výroba krmítek pro ptáky, jejich rozmístění v okolí družiny a pozorování ptactva při hodování na ptačích dobrotách.

Projekt měl několik částí. Nejdříve jsme si s dětmi povídali o stromech a dřevu, jak se dřevo získává a zpracovává, navštívili jsme stolařskou dílnu. Ve školní družině jsme měli besedu s pracovníkem ze záchranné stanice Bartošovice, který dětem poutavě vyprávěl o našich nejznámějších ptácích, jejich přirozené potravě i o způsobech krmení. Ve školní družině jsme s dětmi vypracovávali různé pracovní listy o ptácích. Dokonce jsme se zapojili do celostátního sčítání ptactva „Ptačí hodinka“, kdy se pozorují ptáci, jejich druhy a počet se zaznamenává.

Samotná výroba krmítek pak byla třešinkou na dortu. Děti měly možnost pracovat se dřevem a nástroji jako je šroubovák, kladívko. Poté si vyzkoušeli práci s mořidlem. Závěrem jsme ještě vyráběli pro ptáky lojové koule. Společně jsme rozmístili krmítka v okolí družiny a připravili ptáčkům hostinu. Tak doufejme, že jim bude chutnat.

Vychovatelky ŠD