Projektový týden 2. ročníků „Poznáváme Příbor“

Koncem tohoto školního roku proběhl u žáků 2. ročníku projekt s názvem „Poznáváme Příbor“. První den jsme navštívili rodný dům Sigmunda Freuda, kterým nás ochotně provedla paní Dominika Trčková.

Druhý den byl zaměřen na historii a kulturu města. V refektáři piaristického kláštera aneb bývalé klášterní jídelně nás přivítala paní Silva Strakošová, která nás seznámila s využitím této místnosti v minulosti a nyní. Mohli jsme si také prohlédnout salónek, velkou zasedací místnost i sklepní prostory.

Třetí den jsme se zabývali službami v našem městě a navštívili jsme městskou policii. Příborští městští strážníci nám ukázali své kanceláře, kamerový systém ve městě, nahlédli jsme do cely a seznámili nás s náplní své práce.

Čtvrtý den byl o zábavě, sportu a rekreaci. Protože někteří druháci navštěvují hasičský kroužek, zavítali jsme i k příborským hasičům. Zde nás již čekal pan Jiří Pitel, který dětem ukázal vybavení hasičského auta a veškerou jejich techniku.

Pátý den jsme se připravovali na prezentaci projektu našim mladším a starším spolužákům. Moc děkujeme všem, kteří nám umožnili navštívit jmenované objekty a ochotně se druháčkům věnovali.

Více fotek na školním Facebooku
Video z ukončení projektu – II. A
Video  z ukončení projektu – II. B

 

Mgr. Jana Bilská, Mgr. Jana Činčalová