Pasování prvňáků na čtenáře

V pátek 14. 6. 2024 navštívily třídy 1. A a 1. B městskou knihovnu v Příboře, která pro ně připravila program s divadélkem a pasování na čtenáře. Děti dostaly Čtenářský glejt s věnováním a knihu Zuzany Pospíšilové s názvem Kouzelné brýle. Děkujeme městské knihovně za organizaci této akce.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Eva Zweersová, Markéta Spiliotopulu