Za lesními strašidýlky

V úterý 11. 6. 20204 se třída 1.B zúčastnila terénního programu organizace Hájenka Za lesními strašidýlky.  Děti si procházku v přírodě velmi užily a zopakovaly si vědomosti, které nabyly v hodinách Prvouky.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Eva Zweersová, Markéta Spiliotopulu