Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Přírodovědný kroužek

  • bezplatně
  • 1 x týdně, 45 min
  • učebna přírodovědných předmětů
  • 12 – 15 žáků 2. stupně (6. – 7. ročník) 

Kroužek bude zaměřen na přírodovědné poznání a pozorování, pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, vytváření pozitivních postojů k ochraně přírody a přírodních zdrojů.

Realizován převážně aktivními metodami výuky – praktická cvičení, simulační hry, projekty, vycházky, obhajoba vlastních hypotéz apod.