Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Sociální pedagog

Školní sociální pedagog v sociální síti

Mgr. Jaromír Navrátil

Kontakt  mob.   603231996

e-mail                  jaromir.navratil30@gmail.com

Kdo může žádat o pomoc čí konzultaci :   

  • žák
  • rodič – zákonný zástupce
  • pedagog

Kdy:               Pondělí, úterý, středa

Hodiny :        8,30 – 15,00

Žáci školy využívají ke konzultacím přednostně přestávky. Konzultace v době vyučování pouze se souhlasem vyučujícího v dané hodině. Pro konzultace  o přestávkách a mimo dobu vyučování žák/yně nepotřebují souhlas pedagogů!!

Rodiče se domlouvají na konzultacích s předstihem prostřednictvím telefonu, e-mailu , nebo zprávy v aplikaci „Škola OnLine“.  

Pokud přijdou neohlášeni, nemusí být prostor a čas pro setkání či konzultaci. 

S čím může sociální pedagog pomoci ?

Žáci/žákyně:      s čímkoliv s čím si nevíte rady, co vás trápí , nebo co vám znepříjemňuje život

Rodiče:               se vším co se týká vašich dětí ve spojitosti se školní docházkou

Pedagogové:     se vším co se dotýká jejich působení na půdě školy a co souvisí s výkonem jejich povolání.