Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Sociální pedagog

Školní sociální pedagog v sociální síti

Bc. Alexandr Dresler

Kontakt  mob.   775 642 887

e-mail                  a.dresler@zsjicinska.cz

Kdo může žádat o pomoc čí konzultaci :   

  • žák
  • rodič – zákonný zástupce
  • pedagog

Kdy:               Pondělí 7.00 – 10.00; čtvrtek 12.20 – 15.20

Pro schůzku mimo konzultační hodiny je potřeba se domluvit předem individuálně.

Žáci školy využívají ke konzultacím přednostně přestávky. Konzultace v době vyučování pouze se souhlasem vyučujícího v dané hodině. Pro konzultace  o přestávkách a mimo dobu vyučování žák/yně nepotřebují souhlas pedagogů!!

Rodiče se domlouvají na konzultacích s předstihem prostřednictvím telefonu, e-mailu, nebo zprávy v aplikaci „Škola OnLine“.  

S čím může sociální pedagog pomoci ?

Žáci/žákyně:      s čímkoliv s čím si nevíte rady, co vás trápí , nebo co vám znepříjemňuje život

Rodiče:               se vším co se týká vašich dětí ve spojitosti se školní docházkou

Pedagogové:     se vším co se dotýká jejich působení na půdě školy a co souvisí s výkonem jejich povolání.