Kroužek „ŠKOLNÍ PĚVECKÝ SBOR“

Pěvecký sbor

Zveme všechny děti, které rády zpívají, do Školního pěveckého sboru ZVONKY pro děti z 1. stupně. V repertoáru máme dětské písně, které nás baví. Kromě zpívání se děti seznámí se hrou na bubínky, tamburíny, perkuse.  Pěvecký sbor bude úzce spolupracovat se Školní kapelou a společně vystupovat na akcích školy. Zkoušky budou probíhat vždy v úterý, šestou vyučovací hodinu od 12.20 do 13.10Dětem je poté zajištěn doprovod na oběd a do družiny.

Zahajovací schůzka bude 20. září 2022 ve 12.30 v hudebně (přízemí vpravo)

Vedoucí pěveckého sboru: Naděžda Smazová, asistentka pedagoga 3.B, muzikoterapeutka.

Klavírní doprovod: paní učitelka Mgr. Marcela Holubová

kontakt: n.smazova@zsjicinska.cz, sborovna – tel. : + 420 556 719 302