Exkurze Drážďany – Berlín – Postupim – Budyšín

Ve dnech 28. až 30. listopadu pořádala naše škola zájezd do Německa. Pod vedením čtyřčlenného kantorského dozoru se ho účastnili žáci 7., 8. a 9. ročníků. Hlavní náplní zájezdu bylo seznámení s historií části Německa a procvičení si němčiny jako druhého cizího jazyka, který se vyučuje na naší škole.

Po dlouhé, sedmihodinové cestě jsme dorazili do Drážďan, v nichž jsme si prošli historické centrum, navštívili venkovní areál zámku Zwinger a prohlédli si i znovuobnovený kostel Frauenkirche. Po krátkém rozchodu na vánočních trzích jsme se přesunuli do asi 200 kilometrů vzdáleného Berlína.

Prvního dne odpoledne byla na programu prohlídka západní části Berlína. Společně jsme se prošli okolo železniční stanice Zoologischer Garten, jíž proslavila kniha My děti ze stanice ZOO. Navštívili jsme Pamětní kostel císaře Viléma, a to jak starou, bombardováním zničenou část, tak také jeho novodobou obdobu. Po procházce vánočními trhy jsme zamířili na ubytování. Jednalo se velmi hezkou studentskou ubytovnu, umístěnou u jezera Wannsee. Po večeři jsme se rozdělili do svých pokojů a odpočinkem nabírali síly na další náročný den.

V úterý jsme se po snídani, servírované formou bufetu, vydali zpět do Berlína. Navštívili jsme kupoli německého parlamentu s názvem Reichstag, poté jsme se pěšky přesunuli do bývalého Východního Berlína, kde jsme u památníku pietně uctili památku obětí holokaustu. Následně jsme došli až k Checkpointu Charlie, který kdysi sloužil jako jeden ze tří přechodů z Východního do Západního Berlína. Procházeli jsme okolo českého velvyslanectví, Humboltovy univerzity a mnoha dalších pamětihodností.

Po krátkém rozchodu jsme se ocitli uprostřed dechberoucích sbírek starověkých civilizací Pergamonského muzea na Muzejním ostrově na řece Sprévě. Někteří z žáků si také prohlédli sbírky Nového muzea, jimž dominuje slavná busta královny Nefertiti. Ostatní se vydali na proslulý Alexanderplatz, kde se zabavili procházkou mezi vánočními stánky, nebo se vydali nahoru na gigantickou Berlínskou televizní věž. Poté, co jsme prošli pod Braniborskou branou, jsme odcestovali zpět na ubytování, kde na nás už čekala výborná večeře.

Poslední den naší exkurze jsme navštívili rokokový zámeček Sanssouci, oblíbené letní sídlo císaře Fridricha II. Velikého, v Postupimi. Větší skupina žáků se prošla zahradami, menší se vydala na prohlídku zámeckého interiéru. Poté jsme přejeli k zámku Cecilienhof, kde byla v roce 1945 podepsána postupimská dohoda.

Poslední zastávkou naší třídenní exkurze se stalo nádherné středověké město Budyšín, které dlouhá léta patřilo ke Království českému. Zde jsme navštívili kostel sv. Michala a utratili polední eura na místních vánočních trzích. Poté už nás čekala jen mnohahodinová cesta zpět do našich domovů.

Z pohledu pedagogického dozoru hodnotíme celou exkurzi jako mimořádně úspěšnou. Vyhnuly se nám veškeré možné nepříjemnosti, na čemž měly lví podíl vzorné chování a zodpovědnost našich žáků.

Velice děkujeme paní učitelce Moravčíkové za obdivuhodnou iniciativu a bezchybnou organizaci celé této velké akce.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Eva Moravčíková, Mgr. Eva Fabiánková, Mgr. Jitka Piskořová, Mgr. Lucie Brodíková