Bezpečná komunikace na internetu

V minulém týdnu navštívili naši školu lektoři projektu E-Bezpečí. Jedná se o národní projekt prevence rizikového chování v online prostředí z Olomoucké univerzity. V rámci zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě proškolili žáky druhého stupně v bezpečné komunikaci přes sociální média. Většina dětí stráví denně mnoho času chatováním na internetu prostřednictvím Facebooku, Twitteru, aplikace Whatsapp, Instagram nebo na chatu nespočtu online her. Někteří z našich žáků se již setkali se zneužitím informací na internetu, nejcitlivější informací je zveřejněná fotka se jménem. V průběhu besedy se žáci dozvěděli, jak rozpoznat falešné profily útočníků, jak se nenechat zmanipulovat a vylákat k osobní schůzce. Na konci besedy lektoři odkázali žáky na webové stránky Poradny E-Bezpečí, kde se mohou obrátit v případě problémů v této oblasti.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Marcela Šumberová, školní metodik prevence