Adaptační pobyt žáků šestých ročníků

V letošním roce jsme se vrátili k tradičnímu třídennímu pobytu v areálu U Kateřiny ve Štramberku. Pro každý třídní kolektiv je společně strávený čas mimo budovu školy přínosem. Lektoři volnočasových aktivit spolu se sociálním pedagogem připravili sportovní i vědomostní aktivity, které rozvíjely pozitivní vztahy ve třídě, spolupráci i komunikaci. Hráli jsme na pustý ostrov, vyměňovali pořadí žáků, dramatizaci povolání, hádali měsíce narozenin, míčové hry a vše zakončili soutěží družstev. 

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Marcela Šumberová