Opakovaný úspěch v projektu Učme chemii atraktivně!

Již tradičním se stal celostátní projekt pro učitele chemie nazvaný „Učme chemii atraktivně“. Ve školním roce 2022/2023 proběhl již 5. ročník. Soutěž vyhlašuje Svaz chemického průmyslu ČR. Cílem je podpořit zájem o výuku chemie za pomocí moderních přístupů a atraktivních prvků výuky a následně sdílet zkušenosti z projektu na dalších školách.

Již podruhé se zapojila i vyučující naší školy p. uč. Eva Rečková. Její projekt byl nazván „Chemické prvky aktivně“ a týkal se výuky chemie v osmém ročníku. Osmáci se informace o prvcích učili především prakticky, prováděli pokusy k zjištění či ověření vlastnosti prvků, luštili tajenky, vyhledávali informace, doplňovali, skládali, v několika hodinách využili i metody čtenářství.

V hodinách tak například ověřovali hoření vodíku a jeho výbušnost, vzplanutí doutnající špejle v nadbytku kyslíku, řezání skla diamantem, barvení plamene sloučeninami alkalických kovů, před Vánocemi odlévali olovo.

S tímto projektem výuky chemie v osmém ročníku byla paní učitelka vybrána mezi 9 nejlepších projektů celé ČR, spolu s kolegyní z brněnské základní školy byly jediné, které si ocenění odvezly na Moravu. 14. září 2023 proběhlo v Praze na Večeru s českou chemií vyhodnocení a v lednu 2024 budou vítězné projekty prezentovány na celostátní konferenci učitelů.