Zahájení Logohrátek v ZŠ Jičínská

Se začátkem nového školního roku 2023/2024 v naší škole zahájil činnost nový kroužek Logo hrátky. Tento kroužek je určen převážně dětem z prvních ročníků, které se v rámci tohoto kroužku hravou formou zaměřují na přirozený rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí v mladším školním věku. Procvičují zde motoriku mluvidel, zvětšují si slovní zásobu a zlepšují si vyjadřovací schopnosti. V kroužku nenapravuji výslovnost hlásek. K procvičování nám slouží mnoho didaktických pomůcek, které si z velké části tvořím sama, v návaznosti na téma, kterému se budeme věnovat. Logo hrátky nejsou jen o rozšíření slovní zásoby, ale zapojuji mimo jiné aktivity s dechovým a artikulačním cvičením, rozvíjím zrakové a sluchové vnímání u dětí, cvičíme paměť i grafomotoriku. V hodinách si s žáky hodně povídáme a mám pro žáky nachystány také pracovní listy, které podporují vyjadřovací schopnosti.

Markéta Spiliotopulu, logopedická asistentka