Tržiště nápadů

V pátek 15. 12. 2023 proběhla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava akce s názvem Tržiště nápadů. Šlo o vyvrcholení projektových týdnů, které se konaly na základních školách a při nichž žáci vymýšleli vynálezy, které by zlepšily či zpříjemnily život člověka. Z pěti základních škol Moravskoslezského kraje, kde tento projektový týden probíhal, byla vybrána družstva, která své vynálezy jela prezentovat na půdu univerzity. 
Naši žáci k akci přistoupili zodpovědně již v týdnu před akcí. Své výrobky z jarního projektového týdne vylepšovali, dobarvovali, někteří i nově vytvořili. Vylepšovali hotové prezentace, případně tvořili nové. Taktéž se museli připravit na ústní vysvětlování svého vynálezu hodnotící porotě a zodpovídání záludných otázek. A že jich bylo. 
Členy hodnotící komise byli tři děkani a jedna proděkanka  různých fakult Vysoké školy báňské, zástupce města Ostrava, zástupce Moravskoslezského kraje a zástupce Národního pedagogického institutu. Hodnotili nejlepší nápad – vynález, nejlepší řemeslné zpracování vynálezu a nejlepší prezentaci – vysvětlení a obhájení svého nápadu. Navíc mohli hlasem přispět i návštěvníci, kteří rozhodli o ceně publika.  
Žáci, kteří se akce zúčastnili a nesoutěžili, měli připraven program s pokusy a zajímavostmi. 
Téměř všichni deváťáci přišli v oblečení, které bylo vhodné na tento typ akce – šaty, košile, kravaty, saka, …… A všimli si toho i organizátoři. I při velké počtu soutěžících byli nepřehlédnutelní. Určitě i tohle jim přineslo body navíc.  
Naši žáci se v konkurenci celkem 24 týmů neztratili. Přivezli první místo v kategorii „Nejlepší prezentace“.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Eva Rečková, Mgr. Jitka Piskořová