Divadelní představení 7. B

Na začátku září se celá 7. B dohodla na tom, že by v rámci českého jazyka nazkoušela pohádku O dvanácti měsíčkách.

Myslím, že v tu chvíli nikdo z nich netušil, že to nebude procházka růžovým sadem. Šlo o pořádnou dřinu. Všichni se museli naučit text, mluvit nahlas, pohybovat se po jevišti, zpívat před publikem, být disciplinovaní, spolupracovat spolu a hlavně překonat nervozitu. Sedmáci naštěstí po celou dobu zkoušek dokazovali, jak jsou skvělou a sehranou partou.

Naše několikaměsíční úsilí jsme konečně završili 21. 3. slavnostní premiérou u příležitosti Dne otevřených dveří. Naši herci před zaplněnou tělocvičnou odvedli skvělý výkon. Pro všechny účastníky to byl bezesporu nezapomenutelný zážitek.

Tímto jim chci poděkovat za jejich obětavost a zápal, s jakým se k tomuto úkolu postavili. Poděkování patří i p. uč. Reichertové za pomoc s výrobou kulis a p. uč Moravčíkové za hudební doprovod a nácvik písní.

Mgr. Martina Brožová, vyučující ČJ