Co se děje s vodou z našich domácností

Problematikou odpadních vod se zabývali žáci osmých ročníku, a to přímo v praxi, na exkurzi v Čistírně odpadních vod v Příboře. Pozorovali, jak probíhá nejprve mechanické čištění vody pomocí česel, usazování kalu v usazovacích nádržích i biologické čištění vody pomocí bakterií v aktivačních nádržích. Díky odbornému výkladu mohli lépe porozumět jednotlivým fázím čištění vody, až po její vypuštění do řeky Lubiny.

Více fotek na školním Facebooku