Stezka za živou vodou

V průběhu března absolvovali naši žáci ze třídy VII.B dvoudenní projekt Stezka za živou vodou. První den probíhal ve škole a žáci se v něm zážitkovou metodou pomocí různých pokusů seznamovali s chováním vody v přírodě. O týden později vyrazili do terénu k vodnímu toku, kde navrhli různé možnosti jeho zvelebení a pak vlastními silami tyto návrhy realizovali.