Návštěva workshopu na střední škole

Workshop

Dne 8. 9. se zájemci z řad osmáků a deváťáků zúčastnili workshopu na Střední škole uměleckých řemesel v Ostravě-Zábřehu. V úvodu byli žáci seznámeni se základními informacemi o studiu na této škole. Následovaly tři workshopy, během kterých si žáci vyzkoušeli kresbu jablka na tabletu, fotografování ve školním ateliéru a úpravu fotografií na počítači. Z reakcí žáků bylo patrné, že se jim všechny aktivity líbily. Tato návštěva byla velmi přínosná pro všechny přítomné, nově nabyté poznatky mohou žáci využít při práci ve Školní televizi Happy news.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Martina Brožová, Mgr. Hana Matulová