Flascharův důl

V posledním zářijovém týdnu se žáci obou 9. tříd zúčastnili školní terénní exkurze s prohlídkou Flascharova dolu v Odrách. Společně se prošli krajinou břidlice po naučné stezce, prohlédli si zpřístupněnou část břidlicového dolu a lépe porozuměli geologii oderského regionu. Zároveň si uvědomovali využití této horniny člověkem v minulosti i v současnosti.

​​​​​​​​Mgr. Dana Cágová, vyučující přírodopisu