Přednáška ve školní družině – Ptáci a jejich potrava

V rámci celodružinového projektu „Co se děje v korunách stromů“ jsme si do školní družiny pozvali na úterý 8. 11. 2022 pana Kašinského ze záchranné stanice Bartošovice. Přijel k nám s přednáškou na téma Ptáci a jejich potrava. Poutavě děti provedl světem ptactva, popsal ptačí těla i stravovací potřeby různých druhů ptáků. Děti se například dozvěděly, že už podle tvaru zobáku se pozná, čím se daný pták živí. Vysvětlil nám, jaké ptákům hrozí choroby, když je lidé přikrmují mimo zimní období, či jak zabránit tomu, aby ptáci naráželi do oken. Během pečlivě připravené prezentace nám pan Kašinský pouštěl i zvukové záznamy, takže nyní již víme, že např. hlasitým klepáním do stromů si datel jen označuje své území a při méně slyšitelném hledá potravu.

Díky našemu projektu jsme nemohli vynechat ani výstavu fotografií pana Lukáše Kötta s názvem Ptačí svět v piaristickém klášteře Příbor.

Více fotek školním facebooku

Vychovatelky ŠD