Dětství bez násilí

V úterý 15. 11. jsme přivítali na naší škole dvě studentky prvního ročníku Obchodní akademie v Ostravě. Jedna z děvčat byla naší loňskou žákyní devátého ročníku, druhá její současná spolužačka. Studentky navštívily postupně obě osmé i obě deváté třídy s prezentací na téma Dětství bez násilí. Žáci se tak dozvěděli, že domácí násilí = násilí mezi partnery. Na příběhu rozebírali, jak násilí poznat a jak jej řešit, kam se obrátit pro pomoc. Zamýšleli se nad tím, proč to často trvá v rodině dlouho a proč se to neřeší dříve. Část besedy se věnovala i tématu násilí na dětech, případně seniorech, jejich týrání. Společně se zamýšleli na tělesným trestem u dětí, co je přijatelné a co už je násilí. Na závěr se žáci dověděli internetové stránky, kam se mohou obrátit anonymně a poradit se, co dál.

Mgr. Eva Rečková