Projekt 8. ročníku „ Kniha a já“

Ve dnech 7. 11. – 11. 11. proběhl projektový týden 8. ročníku s názvem Kniha a já, jehož cílem bylo podpořit pozitivní vztah žáků ke knize a čtenářství. V dnešní době čtou děti méně, než tomu bylo dříve, což je velká škoda. Při četbě si rozvíjí fantazii, čtenářské dovednosti, zlepšují jazykový cit a pravopis. Proto se i tímto projektem snažíme naše žáky více přilákat k četbě knih.

V rámci projektu žáci navštívili Městskou knihovnu v Příboře, kde se díky přednášce paní Fialové seznámili s různými literárními žánry. Tímto paní knihovnici děkujeme za její trpělivost a ochotu.

Následně si dvojice žáků zvolila žánr, kterému se měli celý týden věnovat a knihy ke čtení. Ve dvojicích měli vyhledávat informace o daném žánru, autorech a o knize. V rámci čtenářských dílen se zaměřili na hlavní a vedlejší postavy, události a prostředí knihy. Ve výtvarné dílně si vyráběli originální záložky a obaly na své knihy. Vše poté sepsali a založili do svých čtenářských portfolií.

Součástí projektu bylo i tzv. dárkové čtení. Žáci si přichystali pro děti na 1. stupni překvapení v podobě předčítaní z dětské knihy a úkolů, které se vztahovaly k dané knize. Osmáci si tak rozvíjeli hlasité čtení zaměřené na dramatizaci a přednes. Někteří se tohoto úkolu zhostili na výbornou, jiní se musí v této dovednosti ještě zlepšovat.

Páteční dopoledne patřilo obhajobám závěrečných prací před spolužáky a porotou z řad učitelů. Pro řadu žáků se jednalo o novou zkušenost. Svou práci dvojice prezentovali v PowerPointu a seznamovali posluchače s žánrem knihy, autorem a obsahem knihy, kterou četli. Nakonec žáci provedli vlastní zhodnocení celého týdne. Dle jejich reakcí se jim projekt líbil a byla to pro ně velmi zajímavá aobohacující zkušenost, kterou využijí ve svém dalším studiu.

Mgr. Martina Brožová, Mgr. Dana Lišková