Vánoční hodina chemie

Poslední hodinu chemie před Vánocemi se již tradičně žáci osmého ročníku učili o chemickém prvku olovo. Pozorováním jistili, že jde o prvek v pevném skupenství, stříbrolesklé barvy. Jeho nízkou teplotu tání ověřili tradičním vánočním zvykem – odléváním olova.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Eva Rečková