Na naší škole učíme chemii atraktivně – úspěch v rámci celé ČR

Ve školním roce 2021/2022 proběhl již 4. ročník soutěže nazvaný Učme chemii atraktivně. Soutěž byla určena vyučujícím chemie a organizoval ji Svaz chemického průmyslu ČR.

Cílem bylo podpořit zájem o výuku chemie za pomocí moderních přístupů a atraktivních prvků výuky a následně sdílet zkušenosti z projektu na dalších školách.

Do tohoto ročníku se tentokrát zapojila i vyučující naší školy Mgr. Eva Rečková. Obsahem jejího projektu byl popis výuky tematického celku Chemie a společnost. Do výuky byli zapojováni sami žáci. Museli si ji podle předem daných kritérií nejen připravit, ale i učivo svým spolužákům prezentovat a vysvětlit. Rozvíjeli přitom spoustu dovedností, např. umění dobré prezentace, srozumitelného výkladu, dále se učili podat kvalitní zpětnou vazbu k práci spolužáků i uvažovat o práci vlastní.

S tímto projektem výuky chemie v devátém ročníku byla paní učitelka vybrána mezi jedenáct nejlepších projektů celé ČR. V listopadu 2022 proběhlo v Praze na Večeru s českou chemií vyhodnocení a ocenění. V lednu 2023 budou vítězné projekty prezentovány na celostátní konferenci učitelů.

Děkuji paní učitelce Rečkové za atraktivní výuku chemie a celorepublikový úspěch.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy