Oznámení o vyhlášení ředitelského volna pro žáky dne 20. ledna 2023

Oznamuji Vám, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na 20. 01. 2023 žákům naší školy ředitelské volno z organizačních důvodů.

Provoz přípravné třídy a školní družiny na ulici Sv. Čecha 565 v Příboře bude v tento den zachován (je zajištěn celodenní provoz školní družiny).

Lyžařský kurz se Skisněhulkou pro žáky 1. stupně 20. 01. 2023 proběhne.

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy