Dřevěné modely a malba na sklo ve školní družině

V průběhu měsíce února a začátkem března jsme měli pro děti ve školní družině připraven dlouhodobější program. V rámci inovativních forem vzdělávání ve školní družině děti spolu s vychovatelkou pracovaly pod vedením odborníka z praxe. Co to znamenalo? Docházel za námi do družiny pan Fojtů. Pod jeho vedením se děti učily skládat dřevěné modely. Dozvěděly se, jak materiál vzniká, jak se opracovává dřevo, jak budou postupovat a jak se naučit pracovat s technickým nákresem. Děti začínaly jednoduchým modelem letadla a podle svých individuálních možností postupovaly ke složitějším stavbám. Kdo nechtěl vyrábět modely, měl možnost zkoušet stavět z dřívek různé věže. Také jsme se zabývali malbou na sklo a výrobou skleněných šperků. Někteří spojili tyto dvě oblasti a vyráběli lucernu, což byla kombinace dřeva a malovaného skla.

Více fotek na školním Facebooku

Vychovatelky ŠD