Třída vynálezců – projekt 8. ročníků

V rámci popularizace vědy proběhly od 13. do 24. března 2023 již tradiční projektové týdny žáků osmých tříd nazvané Třída vynálezců.

Projektové týdny organizuje pro naše žáky Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Pod vedením zkušených lektorů se žáci stanou na týden „vynálezci“. Na průběh a výstupy projektu se můžete podívat v následujících  odkazech.

Mgr. Eva Rečková

VIII. A

Fotky na školním Facebooku
Fotoshow (Vytvořeno autory z VŠB – TUO)
Jak jsme to viděli my – 8.A

Prezentace skupin

Lepicí kapsa
Moutfuser AD
Chytrá peněženka
Organický koš

VIII. B

Fotky na školním Facebooku
Fotoshow (Vytvořeno autory z VŠB – TUO)

Prezentace skupin

Chytrá vana
Kosmický skener