Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se konal 04. 04. 2023. K zápisu se dostavilo 55 dětí se svými rodiči, z toho 10 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky.


Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy