Výsledky zápisu do 1. tříd

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí ke školnímu vzdělávání ředitelka školy rozhodla o přijetí ke školnímu vzdělávání v Základní škole Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín pro školní rok 2023/2024. Seznam přijatých uchazečů s jejich registračními čísly je k nahlédnutí v této příloze:

Výsledky zápisu do 1. tříd

Mgr. Jarmila Bjačková, ředitelka školy