Příborské derby

Ke příležitosti otevření nového sportovního areálu na ZŠ Npor. Loma byla naše škola pozvána na sportovní událost Příborské derby, která se konala v pátek 19. května 2023. Této akce se zúčastnili jak žákyně a žáci hostitelské školy a naší, tak i  Masarykova gymnázia. Všichni porovnávali své síly v atletických disciplínách, přehazované, basketbale a fotbale.

S radostí oznamuji, že naše škola dosáhla vynikajících výsledků a vyhrála celkově na body. Ráda bych zvlášť vyzdvihla skvělé výkony některých našich žáků, kteří ve svých disciplínách excelovali. Velký obdiv patří žákyni Eleně Novákové, Josefu Studenému, Janu Richterovi, Lukáši Nováčkovi a Richardu Klimšovi, kteří se stali nejlepšími ve svých disciplínách a přinesli naší škole cenné body. Rovněž bych chtěla poděkovat všem, kteří se účastnili jak individuálních, tak skupinových utkání. Každý z nich se snažil podat co nejlepší výkon a reprezentoval naši školu s hrdostí. Moc si vážím jejich úsilí a sportovního ducha, který předváděli na tomto skvělém sportovním turnaji.

Děkuji také svým kolegům a zaměstnancům školy a rodičům, kteří podpořili naše žáky v jejich přípravě a účasti na Příborském derby. Bez vaší podpory bychom nedosáhli takových výsledků. Ráda bych rovněž poděkovala ZŠ Npor. Loma za pozvání a za zorganizování této vzrušující sportovní události. Již se těšíme na další ročník. Je nesporné, že jejich škola disponuje výbornými podmínkami pro sportování, a je úžasné vidět, jaké možnosti mají jejich žáci a žákyně k rozvoji svých sportovních dovedností.

Věřím, že i našim žákům a žákyním bude v budoucnu dopřáno alespoň podobných možností ke sportování. Doufám, že zastupitelství města si bude této potřeby všímat a brzy přijme opatření k zlepšení sportovních podmínek naší školy. Věřím, že se i u nás brzy budeme těšit z nového a moderního sportovního areálu, který bude podporovat sportovní aktivity a to nejen našich žákyň a žáků.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Eva Fabiánková