Archeopark Chotěbuz – Podobora

Ve čtvrtek 12. října se žáci sedmých ročníků zúčastnili dějepisné exkurze do Archeoparku Chotěbuz – Podobory. Nejprve měli možnost prohlédnout si vnitřní expozici s výstavou na téma osídlení tohoto území ve starší době železné a ve slovanské éře. Součástí bylo vyplňování pracovních listů. Odpovědi na záludné otázky získali žáci právě zkoumáním vystavených exponátů.

Následovala venkovní prohlídka areálu rekonstruovaného slovanského sídliště. Děti vstupovaly do jednotlivých příbytků, kde se seznamovaly s každodenním životem našich předků. Díky fundovanému výkladu pana průvodce se dozvěděly o technice stavby různých typů budov, způsobu výroby rozličných předmětů nebo například o možnostech barvení látek v raném středověku. Žáci si mohli vyzkoušet mletí obilí, rytí do voskových tabulek nebo hraní prastarých deskové her. Někteří z nich se oblékli do slovanských oděvů, jiní si potěžkali středověké zbraně. Atraktivní tečkou na závěr se stala střelba z luku.

Před odjezdem se část dětí zúčastnila prohlídky obřích akvárií v tzv. Rybím domě, který se nachází jen pár metrů od vstupu do Archeoparku.

Díky počasí, jež nám přálo, se jednalo o velmi hezké obohacení výuky dějepisu, případně přírodopisu.

Více fotek na školním Facebooku

Mgr. Lucie Brodíková